Woensdag 12 juni 2019 van 13.00-17.00 uur. DEELNAME OP EIGEN RISICO!!

Doel Straatspeeldag

Het voor kinderen mogelijk maken om één dag per jaar verkeersveilig buiten te kunnen spelen. Straten worden voor één dag voor al het verkeer afgesloten. Tijdens de Straatspeeldag kun je een hele middag geheel verkeersveilig buitenspelen en worden verkeersknelpunten 'charmant' belicht.

Visie 

Met behulp van belangeloze medewerking van ondernemers en lokale en regionale sport- en spelverenigingen en culturele instellingen een jaarlijks terugkerend betaalbaar evenement organiseren voor kinderen van 0-12 jaar. We dragen bij aan een sportieve en gezonde levensstijl voor de opgroeiende jeugd.

Missie

Bijdragen aan een gezonde levensstijl ten behoeve van het verlagen van de kans op overgewicht, een goede ontwikkeling van sociale- en emotionele vaardigheden en het verkleinen van kansen op relationele agressie van de opgroeiende jeugd. De Straatspeeldag  richt zich in het bijzonder op de hedendaagse jeugd die opgroeit in een gedigitaliseerde tijd van computers, televisie en games (generatie Einstein). Hierdoor brengen kinderen aanzienlijk meer tijd binnenshuis door dan vroeger. 

Het organisatieteam van de Straatspeeldag (bestaande uit enthousiaste vrijwilligers) is volledig toegewijd om, zonder winstoogmerk, aan de sport- en spelbehoeften van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar uit de Gemeente Lingewaard te voldoen.